Registreeritud kasutajate TASUTA kasutajatugi (tööpäeviti kl 09-17): persona@ee.fujitsu.com või 6272 371

Personaliarvestus

Mugav töövahend personalijuhile ja -spetsialistile, et rutiinsetest tegevustest vabaneda.

Struktuuri haldus

Saab hallata orgnisatsiooni struktuuri ja selle muutusi ajas, alluvussuhteid ja ametikohtadega seotud andmeid.

Isikuandmete haldus

Töösuhtega seotud andmete haldus

Puhkuste automaatne haldus

Lepingute koostamine ja haldus dokumendimallidega

Personas on võimalik koostada erinevaid lepingumalle ja neid tarkvaras olevate andmetega automaatselt täita.

Tervise andmed

Saab arvestust pidada töötervishoiu arsti otsuste, tervisetõendite ja muude töötervishoiu ning tööohutuse andmete üle.

Meeldetuletused avalehel

Avalehele on lihtsasti võimalik seadistada erinevate tähtaegade meeldetuletused, olgu nendeks näiteks lähenevad katseaegade lõpud, lähenevad sünnipäevad, saabuvad puhkused, aeguvad kompetentsid, aeguvad dokumendid jm.

Koolituste ja lähetuste haldus

Personas saab hallata nii koolituste kui lähetuste andmeid. Koolituste loomine on tarkvarasse on lihtne, samuti saab ühele koolitusele kergesti ära märkida kasvõi 30o osalejat.

Ühilduvus dokumendihalduse programmidega

Personas on olemas liidestus erinevate dokumendihalduse tarkvaradega ning ka avalikud APId andmete pärimiseks.

Paindlikud aruanded

Kõiki sisestatud andmeid saab aruannetena mugavalt välja võtta. Aruannete vajalikke väljasid saab ise valida ja isikukoodi abil erinevaid aruandeid ühendada.

Lepingute koostamine ja haldus dokumendimallidega

Personas on võimalik koostada erinevaid lepingumalle ja neid tarkvaras olevate andmetega automaatselt täita.

Tervise andmed

Saab arvestust pidada töötervishoiu arsti otsuste, tervisetõendite ja muude töötervishoiu ning tööohutuse andmete üle.

Meeldetuletused avalehel

Avalehele on lihtsasti võimalik seadistada erinevate tähtaegade meeldetuletused, olgu nendeks näiteks lähenevad katseaegade lõpud, lähenevad sünnipäevad, saabuvad puhkused, aeguvad kompetentsid, aeguvad dokumendid jm.

Koolituste ja lähetuste haldus

Personas saab hallata nii koolituste kui lähetuste andmeid. Koolituste loomine on tarkvarasse on lihtne, samuti saab ühele koolitusele kergesti ära märkida kasvõi 30o osalejat.

Ühilduvus dokumendihalduse programmidega

Personas on olemas liidestus erinevate dokumendihalduse tarkvaradega ning ka avalikud APId andmete pärimiseks.

Paindlikud aruanded

Kõiki sisestatud andmeid saab aruannetena mugavalt välja võtta. Aruannete vajalikke väljasid saab ise valida ja isikukoodi abil erinevaid aruandeid ühendada.

Loe, mida kliendid arvavad

Kõik meie inimeste andmed on ühes kohas. Meie asutus on 3 erinevas majas. Kui liigun eri kohtade vahel, siis saan küsimustele kohapeal vastata. Meeldib, et programmile on ligipääs kaugelt, saan tööd teha ka kodust.
Külli Petker
Pärnu Ülejõe Lasteaia direktor
Andmete sisestamiseks on palju võimalusi. Lisaks olemasolevatele väljadele saab neid ka ise lisada. Meile on see väga tähtis, sest tahame hoida kõik ühes tarkvaras. Oleme loobunud kõigist kõrvaltabelitest.
IFS IT Services Estonia OÜ

Palgaarvestus

Tasude arvestus toimub personaliinfoga samas andmebaasis.
Kõik vajalikud aruanded ja deklaratsioonid loob Persona automaatselt mõne hetkega.

Erinevate palgaliikide arvestus

On võimalus arvestada mitmed tasuliigid korraga ning neid vastavalt vajadusele ise juurde luua. Mitmeid tasuliike saab panna automaatselt seotuks graafikuga ning määrata neile vajalikud koefitsiendid.

Tasude ja kinnipidamiste import

TSD ja statistikaameti aruanded

Ühildub enamlevinud raamatupidamistarkvaradega

Tööjõumaksude arvestus

Õigusruumi muudatustega kaasnevad maksumuudatused on õigeaegselt ja ilma lisatasuta programmi sisse viidud.

Puhkusetasude automaatne arvestus

Puhkusetasud arvestatakse automaatselt, muuhulgas on võimalik valida erinevate puhkusetasu arvestamise aluste vahel.

Töövõimetushüvitiste automaatne arvestus

Võimalik on valida erinevaid töövõimetushüvitise arvestamise aluseid ja protsente.

Paindlik aruannete koostamine

Kõiki sisestatud andmeid saab aruannetena mugavalt välja võtta. Aruande välju saab ise valida ja isikukoodi abil erinevaid aruandeid ühendada.

Palgateatiste saatmine

Palgateatiseid on võimalik saata töötajale e-kirjaga või teha andmed töötajale nähtavaks hoopis iseteenindusportaalis.

Lisatasu- ja töökatkestuse liikide juurdeloomise võimalus

Kliendil on endal võimalik juurde luua erinevaid lisatasude- ja töökatkestuste liike vastavalt organisatsiooni vajadustele.

Tööjõumaksude arvestus

Õigusruumi muudatustega kaasnevad maksumuudatused on õigeaegselt ja ilma lisatasuta programmi sisse viidud.

Puhkusetasude automaatne arvestus

Puhkusetasud arvestatakse automaatselt, muuhulgas on võimalik valida erinevate puhkusetasu arvestamise aluste vahel.

Töövõimetushüvitiste automaatne arvestus

Võimalik on valida erinevaid töövõimetushüvitise arvestamise aluseid ja protsente.

Paindlik aruannete koostamine

Kõiki sisestatud andmeid saab aruannetena mugavalt välja võtta. Aruande välju saab ise valida ja isikukoodi abil erinevaid aruandeid ühendada.

Palgateatiste saatmine

Palgateatiseid on võimalik saata töötajale e-kirjaga või teha andmed töötajale nähtavaks hoopis iseteenindusportaalis.

Lisatasu- ja töökatkestuse liikide juurdeloomise võimalus

Kliendil on endal võimalik juurde luua erinevaid lisatasude- ja töökatkestuste liike vastavalt organisatsiooni vajadustele.

Loe, mida kliendid arvavad

Persona igapäevase kasutajana meeldib mulle enim programmi mugavus ja automatiseeritus – peale lähteandmete sisestamist suudab süsteem ise kõik vajalikud arvutused ära teha ning genereerida kõik vajalikud dokumendid alates maksekorraldusest pangas palgamaksete tegemiseks kuni statistiliste aruanneteni välja.
Sirli Peetrimägi
AS Auto-Bon AC personalijuht
Ettevõte kasvab kiiresti ja vajasime palgaarvestuseks mugavat süsteemi, mis oleks võimalikult automatiseeritud kuni palgalipiku saatmiseni. Persona on maksude arvestamise osas parem võrreldes teiste süsteemidega – valem paneb maksud automaatselt peale.
IFS IT Services Estonia OÜ
Enam ei ole vaja käsitsi üle kontrollida, kas personali poolelt tulid kõik andmed üle palga poolele. Palgaarvestus on palju kiirem kui eelmises programmis. Kui enne kulus koos puhkuste ja lisatasude lisamisega tasude arvestamiseks vähemalt terve päev, siis Personas saab hakkama paari tunniga või isegi vähem, kui ei ole ümberarvestusi. Vajutades “Arvuta kõik palgad”, kulub ligi 300 inimese palkade arvestamiseks 1-2 minutit.
Julia Bobinskaja
Coop Pank AS raamatupidaja
Ka kiirel ajal leitakse võimalus vastu tulla. Programm on visuaalselt mugav, silmale hea. Soovitan seda eriti ettevõtetele, kus lisatasud ei ole keerukad.
Mari-Liis Aljas
BDO Eesti AS raamatupidaja

Tööajaarvestus

Töögraafik on paindlik ja visuaalne vahend tööaegade planeerimiseks ja jälgimiseks.
Selle abil on kuu lõpus tööajatabel reaalsete andmetega palgaarvestuseks valmis.

Töögraafiku koostamine ja kinnitamine

Töögraafiku saab planeerida etteseadistatud mustritega, kasutades erinevaid värvikombinatsioone, ning jälgida jooksvalt planeeritud ja täidetud üle- ning alatunde.
Kuu jooksul toimuvad graafiku muudatused, sh.töökatkestused, saab jooksvalt graafikusse lisada ning see kuu lõpus kinnitada. Andmete automaatseks kuvamiseks on palgaarvestajal vaja teha üks klikk “Arvuta”.

Läbipääsusüsteemidest imporditud tööajaandmete korrigeerimine

Töövõimetuslehed ja puhkused lisatakse automaatselt graafikusse

Automaatkontrollid graafiku planeerimisel

Summeeritud tööaeg ja tükitöö

Tööaja arvestust on võimalik pidada erinevate arvestusperioodidega nii summeeritud tööaja kui tükitöö puhul.

Arvestus projektide lõikes (näiteks asukohad, liinid vm üksused)

Töötajaid saab lisada erinevatesse projektidesse ning nende tööaega  ja kulusid hõlpsasti ühe või teise projekti lõikes jälgida (näiteks tootmisliinid, kauplused või muud üksused).

Tööpäevasiseste vaheaegade haldamine

Töögraafikusse saab planeerida tööpäevasisesed vaheajad koos nende pikkuse ja täpse kellaajaga.

Töögraafiku kuvamine iseteeninduses

Töötajatele saab planeeritud graafiku saata e-kirjaga või avada selle vaatamiseks nende iseteeninduse keskkonnas.

Töögraafiku mustri automaatseadistus

Korduvaid vahetusi on mugav planeerida ettekirjeldatud mustri järgi. Vahetusi saab kiirelt vastavalt vajadusele ka kopeerida ja/või lohistada.

Paindlikud aruanded

Töögraafikute andmed saab mugavalt välja võtta läbi erinevate paindlike aruannete, kus on võimalik andmete veerge lisada ja muuta.

Summeeritud tööaeg ja tükitöö

Tööaja arvestust on võimalik pidada erinevate arvestusperioodidega nii summeeritud tööaja kui tükitöö puhul.

Arvestus projektide lõikes (näiteks asukohad, liinid vm üksused)

Töötajaid saab lisada erinevatesse projektidesse ning nende tööaega  ja kulusid hõlpsasti ühe või teise projekti lõikes jälgida (näiteks tootmisliinid, kauplused või muud üksused).

Tööpäevasiseste vaheaegade haldamine

Töögraafikusse saab planeerida tööpäevasisesed vaheajad koos nende pikkuse ja täpse kellaajaga.

Töögraafiku kuvamine iseteeninduses

Töötajatele saab planeeritud graafiku saata e-kirjaga või avada selle vaatamiseks nende iseteeninduse keskkonnas.

Töögraafiku mustri automaatseadistus

Korduvaid vahetusi on mugav planeerida ettekirjeldatud mustri järgi. Vahetusi saab kiirelt vastavalt vajadusele ka kopeerida ja/või lohistada.

Paindlikud aruanded

Töögraafikute andmed saab mugavalt välja võtta läbi erinevate paindlike aruannete, kus on võimalik andmete veerge lisada ja muuta.

Loe, mida kliendid arvavad

Ma ei pea asju üle kontrollima! Kui olen algandmed õigesti sisestanud – kes on haiguslehel, kes koolitusel – siis on see õige. Ei kujuta oma elu ilma selle programmita enam ette. Siis muud tööd teha ei saakski, ainult liidaks, lahutaks ja kontrolliks.
Kristi Aru
Rae Valla personalijuht
Kasutame Persona tööaegade moodulit koos iseteenindusega selleks, et iga töötaja saaks registreerida oma töötunnid erinevate projektide kulukohtade lõikes. Nii on tööajatabel kuu lõpus kohe valmis palgaarvestuseks ja raamatupidamises seatud õigete kulukohtadega.
Grete Adler
Riigi Kinnisvara AS personalijuht

Iseteenindus

Iseteenindus hoiab kokku juhtide ja töötajate kallist tööaega.
See teeb kõigile osapooltele vajalikud andmed kiiresti nähtavaks ning protsessid mugavalt hallatavaks.

Puhkusetaotluste paberi- ja excelivaba haldamine

Persona iseteeninduses saab töötaja vaadata enda ja oma meeskonna puhkuseid, enda puhkusepäevade jääki ning esitada puhkusetaotluseid. Juhil on lihtne kinnitada või tagasi lükata oma töötajate puhkusesoove, sest kõik soovid, kinnitatud puhkused, ette teadaolevad töölt puudumised jm andmed on juhile graafikus ülevaatlikult näha. Töötajate soove ei pea enam e-kirjadega koguma ja excelites haldama.

Erinevate avalduste esitamine tööandjale

Tööandja poolt pakutavate hüvede taotlemine

Mobiilis kasutatav, teemade kaupa sisse lülitatav

Töötaja andmete vaatamine

Töötaja saab vaadata enda isikuandmeid, mis tööandja tema kohta hoiab (aadress, lapsed, kontaktid, pangakonto jms).

Töösuhte andmete vaatamine

Töötaja saab tutvuda enda töösuhte andmetega, kehtivate ning varem kehtinud ametikohtade ja töötasudega.

Lahkumisavalduse esitamine

Töötaja saab esitada lahkumisavalduse läbi iseteeninduskeskkonna.

Koormuste muutmise taotlemine

Töötaja saab esitada avalduse enda koormuse muutmiseks.

Mugav ja kiire avalduste kinnitamine

Kõik esitatud avaldused liiguvad automaatselt kooskõlastusringile. Personalitöötaja saab hõlpsasti jälgida, et esitatud avaldused saaksid vajalikud kooskõlastused. Kooskõlastamiseks tulnud avalduste kohta tulevad ka e-kirjad, mille sagedusi saab ise hallata.

Oma meeskonna puhkuste ajakava vaatamine

Oma meeskonnaliikmete puhkuseid saavad töötajad vaadata iseteeninduse keskkonnast. See annab võimaluse vältida puhkuse planeerimist kolleegiga samale ajale.

Töötaja andmete vaatamine

Töötaja saab vaadata enda isikuandmeid, mis tööandja tema kohta hoiab (aadress, lapsed, kontaktid, pangakonto jms).

Töösuhte andmete vaatamine

Töötaja saab tutvuda enda töösuhte andmetega, kehtivate ning varem kehtinud ametikohtade ja töötasudega.

Lahkumisavalduse esitamine

Töötaja saab esitada lahkumisavalduse läbi iseteeninduskeskkonna.

Koormuste muutmise taotlemine

Töötaja saab esitada avalduse enda koormuse muutmiseks.

Mugav ja kiire avalduste kinnitamine

Kõik esitatud avaldused liiguvad automaatselt kooskõlastusringile. Personalitöötaja saab hõlpsasti jälgida, et esitatud avaldused saaksid vajalikud kooskõlastused. Kooskõlastamiseks tulnud avalduste kohta tulevad ka e-kirjad, mille sagedusi saab ise hallata.

Oma meeskonna puhkuste ajakava vaatamine

Oma meeskonnaliikmete puhkuseid saavad töötajad vaadata iseteeninduse keskkonnast. See annab võimaluse vältida puhkuse planeerimist kolleegiga samale ajale.

Loe, mida kliendid arvavad

Puhkuste iseteenindust kasutab meil praegu 230 inimest ja see on vabastanud meid suure hulga käskkirjade koostamisest – umbes 300 käskkirja aastas. Kooskõlastamisi ja kinnitamisi on juhtidel seetõttu palju vähem. Kohutav hunnik paberit jääb ilma asjata raiskamata!
Tiia Aur
Pärnu Linnavalitsuse personali peaspetsialist
Iseteenindus on töötajatele hea, nad saavad seal puhkused ise sisestada ja need lähevad otse kinnitusringile. Juhtide töökoormus väheneb.
Mari-Liis Aljas
BDO Eesti AS raamatupidaja
Iseteeninduse kasutuselevõtmisega saavad töötajad näha kogu maja puhkusegraafikut. Seni panime selle üles kodulehele.
Urmas Alas
Rae Vallavalitsuse infotehnoloogia spetsialist

Loe, mida kliendid arvavad

Iga osakonna juht kulutas varem tööaegade käsitsi sisestamisele 2-4 tundi kuus. Praegu kulub kontrolliks umbes 20 minutit. Hoiame kokku iga kuu vähemalt 3 tööpäeva jagu aega! Kõik selle projekti kulud, sh ostetud seadmed, oleme tagasi teeninud 2-3 kuuga.
Heigo Vare
Vihula Manor Hospitality OÜ juht
Liidestus VITS-iga toimib hästi – Personast tulevad töötajate andmed ja ametikohad VITS-i, sealt saadame neile ohutusjuhendid ja dokumendid kinnitamiseks. Meie jaoks on see protsess väga oluline, sest teeme palju tehnilisi, ehituse- ja elektrialaseid töid, kus nõudmised on ranged. Kõiki tööohutuse dokumente hoiame VITS-is, seal jälgime aegumist ja haldame nende uuendamist. Saame seada piirangud, kes mingil tööpostil tohib teatud töid teha.
Kristina Šadeiko-Liiva
Forus Haldus OÜ
Persona kasutusele võtmise ja läbipääsuseadmetega liidestamisega jäi palju ülearuseid liigutusi lihtsalt ära. Oleme inimliku vea teguri praktiliselt elimineerinud. Samuti on paranenud andmete hankimise kiirus. Nende andmete põhjal saab koostada palju kasulikke analüüse!
Marina Rodina
Lunden Food OÜ personalijuht

Liidestused

Koos partneritega saame pakkuda rohkem väärtust ja automatiseerida paljusid personaliga seotud protsesse.

Lepingute halduse automatiseerimine

Avokaado pakub lepingute halduse automatiseerimist.

Persona liides Avokaadoga hõlbustab töötajate tööle võtmist, võimaldab töötaja ankeedil oleva info automaatselt lepingusse lisada ning lepingu allkirjastamist hallata.

Seda saab kasutada kõigi lepingute jaoks.

Coursi.io logo

Koolituste haldamine

Coursy on koolituste haldust, töötajate arendamist ja digitaalset õppekeskkonda pakkuv ettevõte.

Liidestus Personaga võimaldab tarkvarade vahel liigutada töötajate andmeid ning läbitud ja planeeritud koolituste infot.

See on oluline eriti neile klientidele, kelle äris on töötajatel vajalik omada ja tähtajaliselt uuendada litsentse, sertifikaate, tasemetunnistusi jms.

 

Töötervishoiu ja tööohutuse korraldamine

VITS aitab organisatsiooni töötervishoiu ja tööohutuse korraldamise Excelist välja viia.

Liidestus Personaga võimaldab tarkvarade vahel töötajate ja nende tervisekontrolli infot vahetada.

HeBa logo

Töötervishoiu teenused

HeBa pakub mitmesuguseid tervishoiuteenuseid, sh töötervishoiu ja kontrolli teenust.

Liidestus Personaga võimaldab tarkvarade vahel töötajate ja nende tervisekontrolli infot vahetada.

Tööaegade registreerimine ja haldus

Valnes on nutilukkude tootmise ja läbipääsude haldamisega tegelev ettevõte.

Liidestuse abil saab registreeritud tööajad Valnes Weblockist saata Persona töögraafikusse või ka otse palgaarvestusse.

Planeeritud ja registreeritud tööaegu saab võrrelda ja vajadusel korrigeerida.

FoxSec logo illustratsioon

Tööaegade registreerimine

FoxSec on rahvusvaheline ettevõte, mis pakub integreeritud valve- ja läbipääsusüsteeme.

Koos nende Eesti esindaja Hardmeier OÜ-ga oleme liidestanud nende erineva põlvkonna seadmeid Personaga, et tuua registreeritud tööajad Persona töögraafikute ja palgaarvestuse moodulitesse.

Begin logo

Tööaja registreerimise seadmed ja arvestus

Begin pakub füüsilisi seadmeid tööaegade registreerimiseks ning tööajaarvestuse ja töögraafikute tarkvara.

Persona kliendid saavad kasutada Begini mitmekesist registreerimisseadmete valikut ning tuua registreeritud tööajad Persona töögraafikute ja palgaarvestuse moodulisse. Nii on tasude arvutuse aluseks olev tööajatabel raamatupidamisele koheselt kättesaadav.

API illustratsioon

Avalikud APId

Avaliku API abil saab Persona liidestada erinevate andmekogudega. Näiteks saad kuvada Personast infot ettevõtte siseveebi. Kasutusvõimalusi on veel palju!

Lepingute halduse automatiseerimine

Avokaado pakub lepingute halduse automatiseerimist.

Persona liides Avokaadoga hõlbustab töötajate tööle võtmist, võimaldab töötaja ankeedil oleva info automaatselt lepingusse lisada ning lepingu allkirjastamist hallata.

Seda saab kasutada kõigi lepingute jaoks.

Coursi.io logo

Koolituste haldamine

Coursy on koolituste haldust, töötajate arendamist ja digitaalset õppekeskkonda pakkuv ettevõte.

Liidestus Personaga võimaldab tarkvarade vahel liigutada töötajate andmeid ning läbitud ja planeeritud koolituste infot.

See on oluline eriti neile klientidele, kelle äris on töötajatel vajalik omada ja tähtajaliselt uuendada litsentse, sertifikaate, tasemetunnistusi jms.

 

Töötervishoiu ja tööohutuse korraldamine

VITS aitab organisatsiooni töötervishoiu ja tööohutuse korraldamise Excelist välja viia.

Liidestus Personaga võimaldab tarkvarade vahel töötajate ja nende tervisekontrolli infot vahetada.

HeBa logo

Töötervishoiu teenused

HeBa pakub mitmesuguseid tervishoiuteenuseid, sh töötervishoiu ja kontrolli teenust.

Liidestus Personaga võimaldab tarkvarade vahel töötajate ja nende tervisekontrolli infot vahetada.

Tööaegade registreerimine ja haldus

Valnes on nutilukkude tootmise ja läbipääsude haldamisega tegelev ettevõte.

Liidestuse abil saab registreeritud tööajad Valnes Weblockist saata Persona töögraafikusse või ka otse palgaarvestusse.

Planeeritud ja registreeritud tööaegu saab võrrelda ja vajadusel korrigeerida.

FoxSec logo illustratsioon

Tööaegade registreerimine

FoxSec on rahvusvaheline ettevõte, mis pakub integreeritud valve- ja läbipääsusüsteeme.

Koos nende Eesti esindaja Hardmeier OÜ-ga oleme liidestanud nende erineva põlvkonna seadmeid Personaga, et tuua registreeritud tööajad Persona töögraafikute ja palgaarvestuse moodulitesse.

Begin logo

Tööaja registreerimise seadmed ja arvestus

Begin pakub füüsilisi seadmeid tööaegade registreerimiseks ning tööajaarvestuse ja töögraafikute tarkvara.

Persona kliendid saavad kasutada Begini mitmekesist registreerimisseadmete valikut ning tuua registreeritud tööajad Persona töögraafikute ja palgaarvestuse moodulisse. Nii on tasude arvutuse aluseks olev tööajatabel raamatupidamisele koheselt kättesaadav.

API illustratsioon

Avalikud APId

Avaliku API abil saab Persona liidestada erinevate andmekogudega. Näiteks saad kuvada Personast infot ettevõtte siseveebi. Kasutusvõimalusi on veel palju!